Architecture


GİRİŞİMCİ İŞADAMLARI KOMİSYONLARI1996 Yılından Günümüze...

  KOMİSYONLARIMIZ


 • Teşkilatlanma Komisyonu
 • Tanıtım ve Organizasyon Komisyonu
 • Mali ve İdari İşler Komisyonu
 • Sektör Kurulları Komisyonu
 • Uluslararası İşler Komisyonu
 • Akademik Eğitim Komisyonu
 • STK Komisyonu
 • Melek Yatırımcılık Komisyonu
 • İş ve İşbirliği Geliştirme (AR-GE) Komisyonu
 • Siyasi ve Hukuk İşleri Komisyonu
Teşkilatlanma Komisyonu


GİV Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri Konseyi üyelik hedef ve yöntem tespitini yapar, GİV’in teşkilat yapısını güçlendirmek için yeni üyeler temin eder, var olan üyelerin GİV ile ilişkisini ve iletişimi yürütecek sistematiği oluşturur, üyelik bilgilerinin muhafazasını ve üye aidatlarının tahsilini gerçekleştirir.


Belirlenmiş üyelik yapısına (Mütevelli, Kurumsal ve Bireysel) ve GİV’in misyon, vizyon, çalışma alanları ve hedeflerine göre GİV teşkilat şemasını ve organizasyon yapısını tasarlar, üyelerin üyelik profiline göre planlı etkinliklere (toplantı, eğitim, fuar v.b) katılımını sağlar.


GİV Genel Sekreterliği üzerinden icra, mütevelli ve tüm üyelerle ilişkilerin sevk ve idare edilmesini sağlar.


GİV Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri Konseyi, üyelik koşullarının tespiti, üye bilgi veri tabanının güncel tutulması, üyelik takibi ile ilgili GİV’in resmi kayıtlarının tanzimini takip eder.


Tüm konseylerin üye ve teşkilatlanma çalışmalarına katkı yapması için konseyler arası birlikte çalışma stratejileri geliştirir ve uygular. Üye ve üye ilişkileri için yapılan ziyaret planlarını yapar ve gerçekleşen ziyaretlerin verimlilik analizlerini yapar. GİV faaliyetlerinin desteklenmesi için Sponsorluk mekanizması oluşturur ve ilgili Konseylerle işbirliği sponsorluk anlaşmaları yapılmasına aracılık eder.


GİV Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri Konseyi, diğer STK’larla ilişkileri geliştirir, gerektiğinde ‘Genç’ veya ‘Kadın’ gibi farklı üye kitleleri için özel teşkilatlanmalar yapar, ihtiyaç duyulan illerde teşkilatlanma ile ilgili çalışmalar yapar ve İcra / Mütevelli üyelerine teklifler yapar raporlar hazırlar projeler gerçekleştirir.

Tanıtım ve Organizasyon Komisyonu


Tanıtım ve Medya İlişkileri Konseyi; Vakfın görünen yüzünü Vakfın hedeflerine, misyon ve vizyonuna en uygun ve en güzel şekilde tanıtmakla görevli konseydir.


Konsey, “Girişimci Buluşmaları, Yakın Plan Girişimci Buluşmaşları, Genç GİV girişimci Sohbetleri, GİV Girişimcilik Ödülleri gibi Vakıf etkinlik programlarını, GİV Web Sitesi, GİV Girişimci Günlüğü, Sosyal Medya Yönetimi, dergi, katalog, broşür ve bülten gibi tanıtım ile ilgili diğer çalışmaları başarılı bir şekilde programlanmasını, yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamak için çalışır.


GİV Genel Sekreterliği üzerinden icra, mütevelli ve tüm üyelerle ilişkilerin sevk ve idare edilmesini sağlar.


Konsey ayrıca, Vakfımızın tanıtım ve medya faaliyetleri geliştirmek, basın duyurularını yapmak, basın-medya ilişkilerini geliştirerek Vakfın Kamuoyundaki bilinirliğini daha iyi noktalara taşımak için çalışmalar yapar.

Mali ve İdari İşler Komisyonu


 • Vakfımızın misyon ve vizyonu çerçevesinde, mali ve idari işler ile ilgili alternatif çözümler üretmek, yurtiçi ve yurtdışı kaynak, iş, çalışma ve ekonomi ile ilgili gelişen yapıları yakından takip edip üyelerimizin kullanımına hazır hale getirmek

 • Proje ve iş teklifleri olan veya Türkiye’de yatırım ve proje çalışmalarını arttırmayı düşünen yerli ve yabancı yatırımcıların üyelerimiz ile birlikte yapabilecekleri konularda stratejiler geliştirmek

 • Kısaca; Girişimci İşadamları Vakfı’nın faaliyetleri ve hedefleri çerçevesinde ilişkide olunan değerli Kamu ve Özel kurum ve kuruluşların yöneticileri ile birlikte var olan ilişkileri ,sürekli ve verimli hale getirmek,

 • Üyelerimiz için ticari, kültürel, istihdam ve iş geliştirme faaliyetlerine yönelik, kalıcı, sürdürülebilir, sonuç alıcı yaklaşımlarda bulmak; geliştirmek ve uygulamak,paneller ve seminerler düzenleyecek şekilde ulusal ve uluslar arası altyapı çalışmaları yapmak

 • Vakfımıza teklif edilen; verimli, değerlendirmeye ve uygulamaya müsait projeler için altyapı çalışmaları yapmak . Belirli bir fon ayrılmasını sağlayarak, bu fonun kullanım kriterlerinin belirlenmesinden sonra , bu projelerin uygulamaya geçirilmesi ile ilgili gereken çalışmaları yürütmek.

 • Konseyin geliştirdiği, ticari getirisi olacak bu projelerin üyelerimize örnek olacak şekilde uygulamasının yapılması da fayda ve açılım getireceği gibi yeni imkanların meydana gelmesine yardımcı olacaktır.

 • Ulusal ve uluslar arası proje,iş geliştirme,finans,değerleme kuruluşları girişimcileri destekleyen sivil toplum kuruluşları,hibe kredi ve imkansağlayan kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve geliştirmek, meydana gelecek iş ve sermaye imkanlarını üye ve girişimci firmalarımızla paylaşma zeminleri hazırlamak
Sektör Kurulları Komisyonu


Uluslararası İşler Komisyonu


Üye işadamları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kurumsal ve ferdi iletişim ağları kurmak, sürdürülebilir iş alanları oluşturmak ; • Üyelerimizin vakıfça belirlenen hedef ülkelere (DOĞUDA ÇİN-BATIDA ALMANYA-KUZEYDE RUSYA-GÜNEYDE MISIR) açılımını sağlamak;

 • Bu ülkelerdeki faaliyetlerini arttırmak için yurtdışı ticari geziler düzenlemek, B2B (ikili iş görüşmeleri )organizasyonları yapmak, yurtdışı fuarlar düzenlemek, düzenlenen fuarlara katılmak, üyelerini ulusal ve uluslararası fuarlar, fuarlarla ilgili teşvikler ve destekler hakkında bilgilendirmek;

 • Kurumsal ilişkilerde üyelerin iletişim kanallarının hazırlamak.

 • Resmi organlar tarafından koordine edilen iş gezilerini takip etmek ve üyelerin katılımını sağlamak;

 • Dış Ticaret alanında önem arz eden kurum ve kuruluşların yöneticileri ile birlikte bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmak, bu kişilerin bilgi ve tecrübelerinden üyelerimizin istifade etmesini sağlamak;

 • Yurtdışından ülkemizi ziyarete gelen heyetleri ağırlamak; üyelerimizle buluşturmak;

 • İthalat-ihracat alanında eğitim seminer ve paneller düzenleyerek ülkemizin ve üye işadamlarımızın dış ticaretini arttırmaktır.
Akademik Eğitim Komisyonu


GİRİŞİMCİ İŞADAMLARI VAKFI AKADEMİK EĞİTİM KOMİSYONU OLARAK PLAN VE PROGRAMLARIMIZ:


 • İŞKUR ve KOSGEB destekli “GİRİŞİMCİLİK OKULU DESTEK PROGRAMLARINI” Destekleyerek bereberinde İş kurma destekleri danışmanlık hizmetleri yapmak,projelerle birlikte iş geliştirme desteklerine stratejik destek ve mentorluk yapmak,projeleri inceleyip ar-ge ,piyasa araştırmaları yaparak yatırımcılara fon desteği sağlayacak ortak girişimciler bulmak, aracılık faaliyetleri yaparak KOSGEB-İŞKUR ile ilgili bilgi ve alt yapı çalışmaları yapmak.

 • AKADEMİK EĞİTİM KOMİSYONU olarak İşadamlarına ,Yönetici ve gerektiğinde çalışanlarına yönelik dönemsel olarak ayda bir veya ikişer günlük faydalı ihtiyaca yönelik eğitimler yapmak

 • İhtiyaca yönelik Özel Eğitimler yapmak.LPG Eğitimleri,Brkerlik,ÖFK,Teşvik Sistem eğitimlerini organize etmek ve uygulama eğitimlerini gerçekleştirmek.

 • Sektör ve kendi iş kollarında başarılı olmuş iş adamları ile aylık tecrübe aktarımı yapılan “GİRİŞİMCİLİK BULUŞMALARINA “ katkılar yapmak.
STK Komisyonu


Melek Yatırımcılık Komisyonu


İş ve İşbirliği Geliştirme (AR-GE) Komisyonu


 • Vakfımızın misyon ve vizyonu çerçevesinde, proje ve iş geliştirme ile ilgili alternatif çözümler üretmek, yurtiçi ve yurtdışı kaynak, iş, çalışma ve ekonomi ile ilgili gelişen yapıları yakından takip edip üyelerimizin kullanımına hazır hale getirmek

 • Proje ve iş teklifleri olan veya Türkiye’de yatırım ve proje çalışmalarını arttırmayı düşünen yerli ve yabancı yatırımcıların üyelerimiz ile birlikte yapabilecekleri konularda stratejiler geliştirmek

 • Kısaca; Girişimci İşadamları Vakfı’nın faaliyetleri ve hedefleri çerçevesinde ilişkide olunan değerli Kamu ve Özel kurum ve kuruluşların yöneticileri ile birlikte var olan ilişkileri ,sürekli ve verimli hale getirmek,

 • Üyelerimiz için ticari, kültürel, istihdam ve iş geliştirme faaliyetlerine yönelik, kalıcı, sürdürülebilir, sonuç alıcı yaklaşımlarda bulmak; geliştirmek ve uygulamak,paneller ve seminerler düzenleyecek şekilde ulusal ve uluslar arası altyapı çalışmaları yapmak

 • Vakfımıza teklif edilen; verimli, değerlendirmeye ve uygulamaya müsait projeler için altyapı çalışmaları yapmak . Belirli bir fon ayrılmasını sağlayarak, bu fonun kullanım kriterlerinin belirlenmesinden sonra , bu projelerin uygulamaya geçirilmesi ile ilgili gereken çalışmaları yürütmek.

 • Konseyin geliştirdiği, ticari getirisi olacak bu projelerin üyelerimize örnek olacak şekilde uygulamasının yapılması da fayda ve açılım getireceği gibi yeni imkanların meydana gelmesine yardımcı olacaktır.

 • Ulusal ve uluslar arası proje,iş geliştirme,finans,değerleme kuruluşları girişimcileri destekleyen sivil toplum kuruluşları,hibe kredi ve imkan sağlayan kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve geliştirmek ,meydana gelecek iş ve sermaye imkanlarını üye ve girişimci firmalarımızla paylaşma zeminleri hazırlamak Üye işadamları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kurumsal ve ferdi iletişim ağları kurmak, sürdürülebilir iş alanları oluşturmak

 • Proje kapsamında ortak sorunlara ortak çözümler üretmek anlayışında bir araya gelen firmalarımızın tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması hedeflenmektedir.
Siyasi ve Hukuk İşleri Komisyonu